Pravidla pro pohřbívání zvířat

Od 1. 7. 2014 nabyla platnost Vyhl.č. 82/2014 Sb., o kadáverech zvířat v zájmovém chovu. Přesně vytyčuje pravidla, kam je možné umístit hrob domácího zvířete.

V podstatě z ní vyplývá, že je dovoleno zvíře pochovat na vlastním pozemku, ale přitom téměř nemožné najít podle stanovených kritérií na pozemku vhodné místo. Místo pro hrob musí splňovat náročné požadavky:

– Vzdálenost minimálně 200 m od vodního zdroje.
– Vzdálenost minimálně 100 m od domu a zároveň alespoň 50 m od sousedního pozemku.
– Velikost hrobu musí odpovídat velikosti zvířete.
– Pokud zvíře vkládáte do hrobu v obalu – musí být rozložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí (stejně jako hračky zvířete, které byste chtěli případně vložit).
– Tělo zvířete musí být ošetřeno nehašeným vápnem či jiným desinfekčním prostředkem.
– Hloubka hrobu nejméně 50 cm od úrovně terénu, pokud váží do 100 kg (i v případě morčete či křečka).
– Hloubka hrobu nejméně 100 cm od úrovně terénu, pokud váží nad 100 kg.
– Místo uložení musí být označeno včetně data uložení po dobu 10 let.
– Místo musí být zajištěno proti vniknutí jiné zvěře.

Jak vidno, málokdo má vhodný pozemek pro uložení mrtvého zvířete. Bohužel uchování mimo vlastní pozemek je zakázáno – nelze pochovat do lesa, na louku apod.

A právě když vznikl problém s vykopáním hrobu, přišla zvířecí krematoria s nabídkou slušného pohřbu.

Přesné znění zákona