Co je zvířecí krematorium?

V roce 2003 vzniklo u Brna první zvířecí krematorium. Nabídlo první seriózní možnost rozloučit se důstojně se svým zvířecím kamarádem – aby člověk musel čelit rozhodnoutí, zda zvíře dát do kafilerie nebo řešit legislativní úskalí s kopáním hrobu. Dnes je krematorií po České Republice rozeseto několik a jejich seznam najdete zde.

Původní reakce na zvířecí krematoria byla skeptická – považovala se spíše za rozmařilost. Jejich provoz ale okamžitě přivítalo tolik lidí, že se skepse záhy vytratila. Dnes už jsou některé zvířecí hřbitovy plné.

Smyslem zvířecího krematoria není jen kremace domácího mazlíčka, ale také odlehčení starosti rodině a vyhovění v požadavích, jak se chceme rozloučit. Pohřební služba vaše zvíře odveze a domluví se s vámi na termínech a času kremace, vyřídí formální záležitosti. Snad všechna krematoria fungují i o nedělích a státních svátcích.

Se zvířetem se nakládá důstojně – je s ním pečlivě zacházeno, je umístěno do chladícího boxu a individuálně spáleno. Rozloučení se koná v obřadní síni a stejně jako u zesnulého příbuzného máte možnost vybrat hudbu, květiny, nechat zvíře upravit, zahrát video nebo foto prezentaci a dokonce i sledovat žeh přes online kameru.

Po kremaci vám bude předána či dovezena vámi zvolená urna či šperk s popelem zvířete, které dostane své místo na úhledném hřbitově s pamětní destičkou a fotografií. Za tyto služby si musíte samozřejmě zaplatit(jiné, jako je třeba převoz zvířete, bývají zadarmo).

Jde tedy o pohřeb zachovávající respekt k důstojnosti zvířete a jeho vztahu s majitelem.

krematorium